VRV / VRF Kondisioner Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

 • İşlək parametrlərinin yoxlanılması;
 • İç və çöl hissələrinin birləşmələrinin germetikliliyinin yoxlanılması;
 • Drenaj sisteminin yoxlanılması;
 • Vibrasiya səviyyəsinə nəzarət;
 • Hidravlik hissələrinin mexaniki zədə olub-olmasının vizual yoxlanışı;
 • İstilik mübadilə cihazının temperaturunu yoxlanılması;
 • Enerji təchizatı və müqavimət səviyyəsinin ölçülməsi;
 • Nasazlıqlara görə mütəmadi yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi;
 • Tərkib hissələrinin dəyişdirilməsi: kompressor, radiatorlar, fanlar, freon daşıyan boru kəmərləri və s.;
 • Freonun əlavə vurulması və ya dəyişdirilməsi;
 • Daxili və xarici hissələrinin təmizlənməsi;
 • Qəzalı vəziyyətində yerində təmiri.