Qazanxana Avadanlıqlarının periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

  • Bütün avadanlıqların və avtomatlaşdırma cihazlarının vizual müayinəsi;
  • Əsas texnoloji avadanlıqların iş parametrlərinin müayinəsi və yoxlanışı;
  • Su təmizləyici sistemində suyun kimyəvi analizi;
  • Qazan odluqlarının müxtəlif rejimlərdə vəziyyətini və düzgün işləməsinin yoxlanılması;
  • Qazan odluqlarında yanacağın təzyiqinin yoxlanılması;
  • Qazan odluqlarına gələn yanacaq xətlərinin yoxlanılması;
  • Avadanlıq və avadanlıqların istismarı zamanı gözlənilməmiş nasazlıqların aradan qaldırılması.