İstilik Təhcizatı Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

İstilik Təhcizatı Sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası
  • Texniki istismar zamanı istilik təchizatı sistemlərinin işləmə parametrlərinə uyğunluğunun mütəmadi monitorinqi;
  • İstilik təchizatı sistemlərinin texniki istismarla əlaqəli nəzarət və ölçmə fəaliyyətləri;
  • İstilik təchizatı sistemlərinin hidravlik avtomatikasının tənzimlənməsi;
  • İstilik təchizatı sistemlərinin texniki istismarı zamanı boru kəmərlərinin mütəmadi yoxlanılması, çirklənmənin aradan qaldırılması, nasaz armaturların, klapanların və s. cihazlarının təmiri:
  • İstilik təchizatı sisteminin texniki istismarı zamanı nasaz boru kəmərlərinin hissələrinin dəyişdirilməsi;
  • İstilik təchizatı sisteminin istilik mübadilə cihazlarının, klapanların, radiatorların təmiri və ya dəyişdirilməsi;
  • İstilik təchizatı sisteminin nasaz nasosların dəyişdirilməsi və ya təmiri;
  • İstilik təchizatı sisteminin ana borularının, radiatorlarının və s. hidrodinamik yuyulması;
  • mərkəzi istilik təchizatı sisteminin tənzimlənməsi.