Havalandırma sistemlərinin periodik servis xidməti, təmiri və bərpası

  • İllik, mövsümi və ya birdəfəlik servis xidməti;
  • Müddəti bitmiş komponentlərin dəyişdirilməsi / təmiri;
  • Planlı təmir işləri;
  • Təqdim olunmuş sorğu əsasında havalandırma sistemlərinin diaqnostikası;
  • Qəzalı vəziyyətində yerində təmiri.